Ba ngày lặn xuống thủy cung.tắm mát vẫy vùng lại lên trần gian.lên thì đắp kín vây màn đến khi râu bạc lại?

tuôn ra ngoài
3 câu trả lời 3