Cho minh hỏi ở Tp.HCM chỗ nào bán mành tre để treo đồ trang sức vậy?

3 câu trả lời 3