Nên sách tay gì từ Đức về để bán có lời? Ai có kinh nghiệm thì giúp mình nha!?

Mình có ông chú từ Dức sắp về, muốn sách tay thứ gì đó về bán nhưng không biết chọn thứ gì?
Không biết có thứ gì là hàng Đức mà ở Việt lại quý ko nhỉ?
3 câu trả lời 3