Muốn biết tên, địa chỉ và các dự án đang thực hiện của công ty hàn quốc thì hỏi ở đâu, cơ quan nào của CP?

2 câu trả lời 2