Tôi biết thêu tay, không biết nơi nào cần thợ, ai biết xin chỉ giúp ,cảm ơn?

3 câu trả lời 3