Tôi muốn ghi địa chỉ phong cho thuê và càphê m.m cua tôi lên google map?

2 câu trả lời 2