Cho mình hỏi về cách đi Quảng Châu lấy hàng?

Mình đang mở một shop quần áo, nghe bảo là đồ Quảng Châu rẻ lắm, mình muốn đi lấy thử một lần, nhưng về cách thức thủ tục mình không biết làm thế nào! Có bạn nào biết cho mình hỏi với!
11 câu trả lời 11