Về tour tự túc đi Nha trang ?????

Mình cùng một vài người bạn vừa thi ĐH song muốn đi NhaTrang nghỉ xả hơi.Nhưng mà đi theo tour thì ko được như mong muốn cho lắm ,vì đến đó chủ yếu vào Viper Land mà di tour thì chỉ được vài tiếng thôi. Cho nên mới quyết định tự túc nhưng ko biết phải thuê phòng hay phải đến những nơi nào khi đến Nha Trang ? Anh... hiển thị thêm Mình cùng một vài người bạn vừa thi ĐH song muốn đi NhaTrang nghỉ xả hơi.Nhưng mà đi theo tour thì ko được như mong muốn cho lắm ,vì đến đó chủ yếu vào Viper Land mà di tour thì chỉ được vài tiếng thôi.
Cho nên mới quyết định tự túc nhưng ko biết phải thuê phòng hay phải đến những nơi nào khi đến Nha Trang ? Anh chị đã từng có kinh nghiệm xin chỉ dum .
5 câu trả lời 5