Nếu Trái đất không nghiêng liệu có thể xảy ra hiện tượng thủy triều? (tt)?

Mình muốn biết làm sao để có thể tiếp tục đặt câu hỏi mà không cần tạo câu hỏi mới hay đây là do chế độ của Y!QA Vậy là các bạn dựa theo 1 số tài liệu nào đó (hồi đó mình có học qua) nêu lên kiến thức mà mình cũng có thể tự tra. Nhưng có điều mình chưa được biết là thí nghiệm nào chứng minh hiện tượng thủy triều... hiển thị thêm Mình muốn biết làm sao để có thể tiếp tục đặt câu hỏi mà không cần tạo câu hỏi mới hay đây là do chế độ của Y!QA

Vậy là các bạn dựa theo 1 số tài liệu nào đó (hồi đó mình có học qua) nêu lên kiến thức mà mình cũng có thể tự tra. Nhưng có điều mình chưa được biết là thí nghiệm nào chứng minh hiện tượng thủy triều là do ảnh hưởng của lực hút của mặt trăng (lẫn mặt trời...và không phụ thuộc tình trạng trái đất nghiêng và tự quay)

Cho đến lúc này giả thuyết về hiện tượng thủy triều theo suy nghĩ thiển cận của mình vẫn là do trái đất nghiêng và tự quay nên mới xảy ra được hiện tượng thủy triều...
11 câu trả lời 11