Cho em hỏi làm sao để tóc xoăn thành tóc thẳng được, trừ cách duỗi tóc ra. Cám ơn nhiều?

7 câu trả lời 7