Cho em hỏi sau khi uống thuốc postinor 2 thì?

7 ngày sau bi ra máu và lần sau uống thuốc cũng bị nữa cho em hỏi có sao ko?
3 câu trả lời 3