Những người bạn ngày xưa thân ái của " Tuổi Mây Hồng" ( báo Tự Do ), có bạn nào nhớ anh Duyên Phương không ?

Anh Duyên Phương hiện giờ ở đâu nhỉ ? Cho vài thông tin nhá. Cám ơn.
2 câu trả lời 2