Sài gòn có khế không em?

Sài gòn có khế không em?
Để anh gửi muối cho thêm đậm đà
Ve kêu hàng sấu hững hờ
Kìa em một thoáng Tây hồ đã tthu.
4 câu trả lời 4