Chuyện này liệu có xảy ra không đấy nhỉ ?

liệu đức mẹ có hiện hình ,hay chảy máu để hiệp thông với vụ tam tòa không đấy nhẩy ,thường thì khi ca to muốn điều gì gặp khó là đức mẹ hay xuất hiện ,và còn có thể khóc nữa đấy ,dân việt nam năm 1954 đã từng biết việc đó
10 câu trả lời 10