Hỏi về file excel bị lỗi?

File excel của mình đang làm bình thường thì tự nhiện bị lỗi. Khi mình thay đổi số liệu thì kết quả trên ô công thức không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị như cũ. Có ai biết không giúp mình với
1 câu trả lời 1