Hỏi về file excel bị lỗi?

File excel của mình đang làm bình thường thì tự nhiện bị lỗi. Khi mình thay đổi số liệu thì kết quả trên ô công thức không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị như cũ. Có ai biết không giúp mình với

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Bạn thử gỡ ra rồi cài lại xem ^:)^ lỗi gì lạ vậy

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.