Một tấc bằng bao nhieu cm?

một tấc bằng bao nhiêu cm? một phân bằng bao nhiêu cm? một thước bằng bao nhiêu cm? bạn nào biết trả lời giùm mình với.
11 câu trả lời 11