NHỜ CÁC BẠN ĐÁP DÙM NHỮNG THẮC MẮC VỀ VĂN HỌC, TƯ TƯỞNG SAU ĐÂY:?

VĂN HỌC , TƯ TƯỞNG NƯỚC NGOÀI: - Kịch tác gia Đức Bertold Brecht Ai đã dịch vở kịch Mutter Courage und ihre Kinder (Bà mẹ đảm và đàn con của bà) ?, và những tác phẩm khác của Brecht sang tiếng Viêt, tên các tác phẩm đã dịch đó? - Triết gia Đức Immanuel Kant ai đã dịch tiểu luận "Thoughts on... hiển thị thêm VĂN HỌC , TƯ TƯỞNG NƯỚC NGOÀI:

- Kịch tác gia Đức Bertold Brecht
Ai đã dịch vở kịch Mutter Courage und ihre Kinder (Bà mẹ đảm và đàn con của bà) ?, và những tác phẩm khác của Brecht sang tiếng Viêt, tên các tác phẩm đã dịch đó?

- Triết gia Đức Immanuel Kant
ai đã dịch tiểu luận "Thoughts on Education", (Gedanken über die Erziehung = Tư tưởng, suy nghĩ về giáo dục), xuất bản năm nào?


VĂN HỌC VIỆT NAM

Ngân Giang
Ba tập "thơ NGÂN GIANG"
Nhà xuất bản Phụ nữ 1989
Nhà xuất bản Trẻ 1991
Nhà xuất bản Phụ nữ 1994
ai đề Tựa, còn mua được không?

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU nào đã viết về
- Văn học sử VN từ 1945-1975
- Văn học sử VN từ 1945-1954
hay có những giáo trình đại học nào về những thời đại này ?

VỀ NHỮNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC

Báo chí hay các cơ sở tư nhân thường có những giải thưởng về văn chương, văn học hàng năm ?.
Giá trị hiện kim những giải thưởng đó ?
Nhân ngày Vesák Liên hiệp quốc, Giáo hội Phật giáo đã đặt giải thưởng cho những sáng tác dịp này. Kết quả đã được công bố ?
Mới đây nghe nói có giải thưởng cho văn, thơ, nhạc về Trường sa, Hoàng sa. Đã có kết quả chưa ?
Cập nhật: xin HUNG cho biết thêm chi tiết, cảm ơn nhiều lắm đã trả lời.
Cập nhật 2: CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU nào đã viết về
- Văn học sử VN từ 1945-1975
- Văn học sử VN từ 1945-1954
hay có những giáo trình đại học nào về những thời đại này ?

thêm

hay là SÁCH GIÁO KHOA bậc phổ thông ?
2 câu trả lời 2