ổ cứng tôi hư ra sao ?

khi kiễm tra bằng phần mềm Gold memory , nó báo ngay :
File/ Error
Quick/ Passed
rồi quét kiễm tra thật lâu , cuối cùng không thông báo hư gì cả....!!!
2 câu trả lời 2