Chân lý trong triết học là gì?

Mong được trả lời đúng câu hỏi và không văng tục hay xuyên tạc vì tôi cũng có hiểu biết một ít về vấn đề, chỉ là chưa đầy đủ nên tìm hỏi.
Xin chân thành cảm ơn!
6 câu trả lời 6