Cần tìm hiểu về Satan giáo?

Mình cần tìm hiểu về Satan giáo, ở VN có Satan giáo ko, muốn gia nhập thì phải làm thế nào. Thanks
Cập nhật: Mình muốn gia nhập vào Satan giáo để cho nó "khác người" :D
20 câu trả lời 20