Thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho toàn công ty là gì ạ!! giúp em với,kế toán mới ra trường.?

cho em hỏi thêm thủ tục đăng ký tài khoản thuế thu nhập cá nhân cho toán công ty?????thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho toàn nhân viên công ty, giúp em với, em là kế toán mới ra trường nên không biết ạ!!!
4 câu trả lời 4