Sự khác biệt giữa Nội dung của Phật giáo và Thiên chúa giáo là ở những chỗ nào?

Thưa các vị, Trên diễn đàn Tâm Linh đã có nhiều bài viết sâu xa.Hôm nay tôi xin được các vị chỉ giáo thêm về một thắc mắc đã lâu của tôi về tôn giáo. Sự khác biệt giữa Nội dung của Phật giáo và Thiên chúa giáo là ở những chỗ nào? Thêm chút nữa,sự khác biệt của Phật giáo và tôn giáo -có trước mình tại cùng một... hiển thị thêm Thưa các vị,
Trên diễn đàn Tâm Linh đã có nhiều bài viết sâu xa.Hôm nay tôi xin được các vị chỉ giáo thêm về một thắc mắc đã lâu của tôi về tôn giáo.
Sự khác biệt giữa Nội dung của Phật giáo và Thiên chúa giáo là ở những chỗ nào?

Thêm chút nữa,sự khác biệt của Phật giáo và tôn giáo -có trước mình tại cùng một đất nước - là Ấn độ giáo.Trong Ấn giáo, Đức Phật được coi là hóa thân thứ 9 của Thần Visnu.Một nhà sử học Anh đã định nghĩa về Phật giáo trong cuốn từ điển của ông ta rất vắn tắt " Tôn giáo dựa trên nền tảng của Ấn độ giáo,nhấn mạnh tính Không " Tôi có đọc một số bài của các nhà tư tưởng Ấn độ giáo,họ rất ca ngợi Phật giáo,duy họ muốn lưu ý một điều là về mặt lý thuyết,Phật giáo không phải đã đem đến một khai phá cực kỳ mới mẻ như tín đồ Phật giáo hằng tưởng ,mà chỉ phát huy các khía cạnh nào đó của một nền tảng đã tương đối hoàn chỉnh,ra đời trước Phật giáo rất lâu ,là nền tảng của Ấn độ giáo Bà la môn.Trong đó đặc biệt là nền tảng về Nghiệp và Luân hồi.Tôi chỉ thấy rất thiển cận là Ấn giáo có một nét rất thực tế là họ chia con người ra 3 giai đoạn : 1- tuổi thơ vui chơi ,2-tuổi thanh niên chú trọng đến sinh hoạt gia đình,trong đó có sinh hoạt tình dục,sinh con đẻ cái càng nhiều càng tốt,hưởng thụ các lạc thú chính đáng của trần gian ( dân Ấn ăn cay và đông đúc ) ,3- tuổi trung niên và xế chiều ,bắt đầu khắc kỷ và hướng tới cuộc sống khổ hạnh,tu hành.

Về Thiên chúa giáo ,dường như có một sự khác biệt căn bản là : việc cứu chuộc linh hồn là một việc mà con người tội lỗi không thể tự làm được.Hãy đặt mình vào Chúa,sùng kính Chúa ,thì ,cùng với nỗ lực sống thiện,con người mới có cơ may lên Thiên đàng.Trong khi Phật giáo lại nói " không ai có thể cứu chúng ta ngoài chính chúng ta " .Về mục đích tối hậu, Khái niệm Niết bàn quá cao siêu và trừu tượng so với khái niệm Thiên đàng của Thiên chúa giáo ( và Hồi giáo).Về sự lý giải nguồn gốc của vạn vật ,tương tự ,ở Thiên chúa giáo rất rõ ràng : đức Chúa Cha là đấng sáng tạo ra muôn loài.Trong khi Đức Phật đã không trả lời đệ tử của mình câu hỏi về nguồn gốc vũ trụ ,mà ngài chỉ ra đó là một quan tâm vô ích,vấn đề là ngài đã chỉ ra con đường diệt Khổ cho người hỏi đó.

Rất lõ mõ,nhưng cũng xin lạm bàn như vậy.cốt chỉ là nêu lên vấn đề ,sự giải đáp,chỉ giáo sẽ đến từ các cao nhân khác.
17 câu trả lời 17