Liệu có ai có cùng tâm trạng như mình?

Có bao giờ bạn cảm thấy mông lung, rối bời? Không biết phải làm sao cho đúng? Không biết tương lai mình sẽ ra sao nếu mình quyết định sai lầm?
14 câu trả lời 14