Tại sao mọi người ko cho tiếng Việt mình là ngôn ngữ phổ biến dùng chung trên thế giới như tiếng Anh ?

em thấy tiếng anh có dzì là dễ đọc dễ nghe dễ hỉu đâu nhỉ? mà tại sao tiếng Anh lại đc ưu tiên như dzậy?!
6 câu trả lời 6