Tỉ lệ cá cược bóng đá?

mình thấy trên báo có các chỉ số 3/4.0,0.2,...là sao vậy các bạn? ai biết rõ chỉ mình biết với.chỉ mình cách biết tỉ lệ là bao nhiêu đó.mình sẽ vt cho.( nói rõ cái nào là đồng nửa,nửa 1 nha.....)
Cập nhật: ý mình hỏi là : chấp đồng nửa,nữa 1, 1 trái/trái rưỡi..v..v. Những chỉ số đó đc ghi và làm sao để hiểu đc.ví dụ như 1/4. 3/4. 1/2 là cái gì? thanks!
9 câu trả lời 9