Tại sao lại sử dụng những lại thuốc kháng sinh khác nhau để tiêu diệt những loại vi khẩn khác nhau?

Ai giúp mình với!!!!! Help me
3 câu trả lời 3