Khi tức giận quá mức, đàn bà cũng có gan vác axit đi đánh ghen?

Khổ mấy ông lăng nhăng hạng đó lắm ấy chứ =]]
13 câu trả lời 13