Ai chơi game Võ lâm 2,Phái Thiếu lâm Quyền cho em hỏi tí ?

Em mới nhập môn mong các huynh chỉ hộ những điều còn chưa rỏ: 1,Tại sao phải luyện Mật tịch chiêm Y phổ có dòng 2 nội công 86% mới tốt để đánh Vô ảnh cước còn 85% hay 84% là không tốt??em nghĩ nó chỉ nhỏ hơn 1% đâu đáng kể. 2.Một số trang phục đề " Gảm đẳng cấp yêu cầu 2 " là sao vậy có phải dùng nó thì... hiển thị thêm Em mới nhập môn mong các huynh chỉ hộ những điều còn chưa rỏ:
1,Tại sao phải luyện Mật tịch chiêm Y phổ có dòng 2 nội công 86% mới tốt để đánh Vô ảnh cước còn 85% hay 84% là không tốt??em nghĩ nó chỉ nhỏ hơn 1% đâu đáng kể.
2.Một số trang phục đề " Gảm đẳng cấp yêu cầu 2 " là sao vậy có phải dùng nó thì có thể sử dụng trang bị lớn hơn 2 đẳng cấp hiện tại không???
3.Em thấy một số Thiếu lâm quyền cứ khi đánh nhau là dùng trực tiếp chiêu Vô ảnh cước luôn mà không thấy khai triền những chiêu thức trước để phát động vô ảnh cước.Có thể làm được như vậy không?cách làm như thế nào?
Xin các huynh chỉ giúp nhứng thắc mắt trên cảm ơn nhiều!
2 câu trả lời 2