Đề văn lớp 8 đây: Bài viết số 2...Help me...?

Một ngày đẹp trời em và các bạn được hưởng một bầu không khí trong lành. Thể loại: Văn tự sự Chủ đề: Môi trường Em cũng không hiểu đề này cô giao cho lắm, nhưng đại loại là cô bào tưởng tượng ra hoàn cảnh nơi mình đang sống rất ô nhiễm, một ngày em và các bạn được đến một nơi có bầu không khí trong lành.... hiển thị thêm Một ngày đẹp trời em và các bạn được hưởng một bầu không khí trong lành.


Thể loại: Văn tự sự
Chủ đề: Môi trường

Em cũng không hiểu đề này cô giao cho lắm, nhưng đại loại là cô bào tưởng tượng ra hoàn cảnh nơi mình đang sống rất ô nhiễm, một ngày em và các bạn được đến một nơi có bầu không khí trong lành. Hãy kể lại những điều đó.
Nhưng ngay chính em cũng chẳng biết kể gì nữa....
Khó quaaaaaaaaaaaaaaáa
Cập nhật: Dễ thì ai đó làm đi, sao chỉ toàn nói suông hoài không vậy.
3 câu trả lời 3