Có nên nuối tiếc những chuyện đã qua không?

Trong quốc sống có rất nhiều chuyện đã qua nhưng ta luôn cảm thấy nuối tiếc. Điều này có nên tồn tại trong cuộc sống hiện tại không vậy các bạn
22 câu trả lời 22