Tại sao người ngoài đạo Phật lại cho Phật như bao người phàm?

Trong khi nhờ giáo lý Phật mà rất rất nhiều phàm chúng vượt qua nỗi khổ và quy y thờ phụng hơn 2554 năm qua. Mà không nghĩ Phật là Bậc thánh thị hiện trần đời chứ không phải phảm nhân. Tại sao thuyết giáo lý đạo khác thì luôn cho rằng cao cả hơn Phật mà không có nguồn sinh ra, nhưng là có quyền ban phước hoặc... hiển thị thêm Trong khi nhờ giáo lý Phật mà rất rất nhiều phàm chúng vượt qua nỗi khổ và quy y thờ phụng hơn 2554 năm qua. Mà không nghĩ Phật là Bậc thánh thị hiện trần đời chứ không phải phảm nhân.

Tại sao thuyết giáo lý đạo khác thì luôn cho rằng cao cả hơn Phật mà không có nguồn sinh ra, nhưng là có quyền ban phước hoặc phạt tội.

Ngoài ra, Thượng đế đạo Chúa và đạo Hồi có gì giống nhau và khác nhau?

Cám ơn.
Cập nhật: @Holy..: chắc bạn hiểu lầm hoặc chưa hiểu Phật rồi, vì Phật không phải tạo hóa và giáo điều của Phật không cho rằng có đấng Thượng đế tạo loại người mà chỉ có thuyết Tạo hóa mà thôi. Phật đã đưa loài người giải thoát đấy chứ, tại vì người ta không tin, không tu, không hành theo lời dạy của Phật nên mới chưa... hiển thị thêm @Holy..: chắc bạn hiểu lầm hoặc chưa hiểu Phật rồi, vì Phật không phải tạo hóa và giáo điều của Phật không cho rằng có đấng Thượng đế tạo loại người mà chỉ có thuyết Tạo hóa mà thôi.

Phật đã đưa loài người giải thoát đấy chứ, tại vì người ta không tin, không tu, không hành theo lời dạy của Phật nên mới chưa thoát.

Sám hối của Phật giáo là tự ăn năn sữa đổi, chư Phật, Bồ Tát hoan hỷ doãn nạp tho ký, trợ duyên và phù hộ tránh dữ chứ nghiệp lực do chính mình quản lý bạn Holy..

Tôi biết bạn học giáo thuyết đạo Chúa rất nhiều vì học từ nhỏ, còn Phật giáo bạn mới chỉ đọc qua thôi, chưa nhiều. Nếu có nhiều nhưng bạn chưa nghe giảng, có đúng không? Nếu bạn nghe giảng, thầy sư sẽ cho mọi người thắc mắc và giải đáp, lúc đó bạn sẽ tâm đắc hay không phục sẽ rõ. Bạn nhé.
Cập nhật 2: Thêm một điều nữa, bạn chưa rõ, đó là NGHỆP LỰC. PHẬT, Ông bà Tổ tiên (nếu có phước) sẽ phù hộ con cháu ăn ra làm nên, tránh nạn...

nếu nói Phật không phù hộ là sai, vô căn cứ với đôi mắt phàm tình của mọi người.

Nếu nói vậy thì Đấng tạo Hóa mới không công bằng, đúng không bạn? Mến chào.
Cập nhật 3: @Holy...: Nếu bạn nói như vậy thì tôi không có gì để nói cả. còn thắp nhang cúng gà, ta có thể gọi đó là phong tục tập quán thờ cúng chứ chẳng liên quan gì đến đạo Phật cả. Chỉ mong bạn phân biệt được cái nào là của Phật dạy, cái nào là ko. Tại vì tôi thấy bạn ghi về Phật không phải như giáo lý Phật dạy, chỉ là ý... hiển thị thêm @Holy...: Nếu bạn nói như vậy thì tôi không có gì để nói cả. còn thắp nhang cúng gà, ta có thể gọi đó là phong tục tập quán thờ cúng chứ chẳng liên quan gì đến đạo Phật cả. Chỉ mong bạn phân biệt được cái nào là của Phật dạy, cái nào là ko. Tại vì tôi thấy bạn ghi về Phật không phải như giáo lý Phật dạy, chỉ là ý kiến và cảm quan của Holy thôi.
Cập nhật 4: Câu đầu tiên trong mục thứ 2 bạn nêu thêm cho thấy bạn cũng có từng bức xúc với người đạo Phật. Bạn ơi, tôi cũng thấy rồi. Lúc đầu mến người tu Phật lắm, nhưng dần thì thấy tùy người kể cả Tăng, NHƯNG, bạn ơi, Tin Pháp không nên tin người, Tin Tăng đức chớ tin Tăng giả. Trên đời này còn rất nhiều vị chân tu, bạn... hiển thị thêm Câu đầu tiên trong mục thứ 2 bạn nêu thêm cho thấy bạn cũng có từng bức xúc với người đạo Phật. Bạn ơi, tôi cũng thấy rồi. Lúc đầu mến người tu Phật lắm, nhưng dần thì thấy tùy người kể cả Tăng, NHƯNG, bạn ơi, Tin Pháp không nên tin người, Tin Tăng đức chớ tin Tăng giả. Trên đời này còn rất nhiều vị chân tu, bạn đừng phiền lòng nếu ai đó đạo Phật làm bạn hỷ nộ ái ố là mất đạo tâm ngay. Phật la Phật nhé bạn. Dù sao thì bạn cũng đã quá tin vào nhiệm màu của Chúa lắm rồi, thôi đạo nào cũng tốt thôi mà.
17 câu trả lời 17