Bản chất yêu một người thật lòng là gi? nhất là đối với các đấng mày râu?

Mình đã không dám khẳng định giúp bạn mình trả lời câu này, rất mong các bạn mục tâm lý góp ý. Thanks!
12 câu trả lời 12