Cách phá đóng băng ổ C,không cần pass,hay gì khác ngoài cài phần mềm dowload trên mạng về?

máy tôi hiện đang cài deep Freeze ở ổ C,như vậy máy xài lâu có bị hư hỏng gì do đóng băng gây nên.Tôi không thể stanby máy được nữa,mỗi lần không xài thì phải tắt máy hẳn.Và có phần mềm diệt virus tốt không,máy hay bị lỗi lắm(mặc dù mới mua hiệu compag) Tôi là dân không chuyên nên giúp đỡ dễ hiểu chút nghen ai... hiển thị thêm máy tôi hiện đang cài deep Freeze ở ổ C,như vậy máy xài lâu có bị hư hỏng gì do đóng băng gây nên.Tôi không thể stanby máy được nữa,mỗi lần không xài thì phải tắt máy hẳn.Và có phần mềm diệt virus tốt không,máy hay bị lỗi lắm(mặc dù mới mua hiệu compag)
Tôi là dân không chuyên nên giúp đỡ dễ hiểu chút nghen
ai chịu nhận tôi làm đệ tử để chia sẻ bớt kiến thức tin học quá ngưỡng
thì tôi xin gọi Sư phụ ngay và chăm chỉ học hỏi,mặc dù khả năng có giới hạn
Thanks nhiều
3 câu trả lời 3