Minh oan cho Chú Cuội với các bạn ơi?

Chán với các trò chơi với Cuội nên Chị Hằng quyết định lấy chồng và bèn nhờ Cuội về làng tuyển các trai làng với tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng và trí thông minh mà Chị Hằng đã đưa ra. Cuội về tuyển được hơn 10 trai làng đúng như tiêu chuẩn rồi đưa lên ra mắt Chị Hằng. Chị Hằng kiểm tra lại thì không một ai... hiển thị thêm Chán với các trò chơi với Cuội nên Chị Hằng quyết định lấy chồng và bèn nhờ Cuội về làng tuyển các trai làng với tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng và trí thông minh mà Chị Hằng đã đưa ra.
Cuội về tuyển được hơn 10 trai làng đúng như tiêu chuẩn rồi đưa lên ra mắt Chị Hằng.
Chị Hằng kiểm tra lại thì không một ai đúng tiêu chuẩn cả.
Một số người cứ bảo do Cuội hay lừa nên việc này cũng lừa Chị Hằng. Nhưng không phải vậy. Bạn hãy giải thích tại sao để minh oan cho Chú Cuội với.
Cập nhật: Các chàng trai không đủ tiêu chuẩn đó là tiêu chẩn về cân nặng.

Do lực hút mặt trăng đối với người ở đó bé thua lực hút của trái đất đôi với người. Nên cân nặng sẽ khác nhau.
9 câu trả lời 9