Giải đố về khoa học nào các bạn ơi?

1. Nước nào là nước đầu tiên đưa thực vật lên mặt trăng?
2. Ai là người đầu tiên đã bay xung quanh mặt trời?
Cập nhật: Bé đáng yêu đúng là đáng yêu.
Nhưng câu trả lời đáng yêu như em bé quá!
8 câu trả lời 8