Không vào đc facebook? :((?

Mình ko hiểu tại sao facebook ko mở đc trên máy nhà mình. Ság hôm qua còn vào đc. Đến lúc chiều rồi tối và đến tận bây jờ vẫn ko mở đc. Trag tìm kiếm bảo là ko tìm thấy trag này. Mà máy khác vẫn mở đc. Bạn nào giúp mình với. Hic. Mong các bạn ko trả lời linh tinh đại loại như sag máy khác mà dùg.... CÁM ƠN BẠN... hiển thị thêm Mình ko hiểu tại sao facebook ko mở đc trên máy nhà mình. Ság hôm qua còn vào đc. Đến lúc chiều rồi tối và đến tận bây jờ vẫn ko mở đc. Trag tìm kiếm bảo là ko tìm thấy trag này. Mà máy khác vẫn mở đc.
Bạn nào giúp mình với. Hic.
Mong các bạn ko trả lời linh tinh đại loại như sag máy khác mà dùg....
CÁM ƠN BẠN NÀO TRẢ LỜI NHIỆT TÌNH!!
Cập nhật: Mạg của mình là của vnpt. Hình như mạg này đag chặn facebook. Thật là bức xúc.
3 câu trả lời 3