"Thăm quan" hay "tham quan"?

Khi cả đoàn đi du lịch, thăm viếng đâu đó thì ghi lên xe dòng chữ..., ví dụ: "Đoàn tham quan Thủ Đô". Vậy gọi là "thăm quan" có được không?
Còn Ghi như câu này người ta cứ nghĩ là "Đoàn quan tham Thủ Đô"
11 câu trả lời 11