Hỏi giá 1kg mỗi loại quả là bao nhiêu ? mà không được dùng cách đặt ẩn lập hệ?

Mua (1kg nho +0.5kg táo +0.5cam) mất 70000đ
Mua (0.5kg cam +0.5kg nho +1kg táo) mất 60000đ
Mua (1kg cam +0.5kg táo +0.5kg nho) mất 50000đ
2 câu trả lời 2