Mí bạn ơi, các môn tự nhiên là môn nào? môn xã hội là môn nào dzạ? giúp mình dzới nghen?

1 câu trả lời 1