Giúp mình với...môn kinh tế công cộng?

mình học kinh tế công cộng.có câu nì nghĩ miết hem dza...tại cô hem giảng jì hik..cho đọc dzòy giải thích thôi à..jup' minh` nhe' có wan điểm cho rằng ti'nh hiệu quả của thị trường cạnh tranh đạt được khi và chỉ khi mang lại tổng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng..Đúng hay sai? Giải thich1? Môn... hiển thị thêm mình học kinh tế công cộng.có câu nì nghĩ miết hem dza...tại cô hem giảng jì hik..cho đọc dzòy giải thích thôi à..jup' minh` nhe'
có wan điểm cho rằng ti'nh hiệu quả của thị trường cạnh tranh đạt được khi và chỉ khi mang lại tổng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng..Đúng hay sai? Giải thich1?

Môn nì trong kinh tế công cộng đó các bạn..ai bik jup' minh` vs
1 câu trả lời 1