Tình yêu ảo (online) và tình thật có điểm nào giống nhau không..............?

............hay nó khác nhau hoàn toàn.....................!
15 câu trả lời 15