"Đuổi hình bắt chữ" tổng hợp này bà con?

Bạn hãy tìm ra các: Từ ngữ, câu nói, tên quả, câu tục ngữ, vật dụng, tên nước trong các hình vẽ được diễn tả như sau: 01. Hình vẽ 2 con kiến trên giường, một con ngủ, một con đọc sách, mũi tên chỉ con đọc sách? 02. Hình vẽ một cái phong bì thư to và một cái nhỏ, mũi tên chỉ vào cái nhỏ? 03. Hình vẽ một con tàu... hiển thị thêm Bạn hãy tìm ra các: Từ ngữ, câu nói, tên quả, câu tục ngữ, vật dụng, tên nước trong các hình vẽ được diễn tả như sau:

01. Hình vẽ 2 con kiến trên giường, một con ngủ, một con đọc sách, mũi tên chỉ con đọc sách?
02. Hình vẽ một cái phong bì thư to và một cái nhỏ, mũi tên chỉ vào cái nhỏ?
03. Hình vẽ một con tàu đang chở quả táo?
04. Hình vẽ 3 cái đầu miệng đang há và cùng hát ra chữ A?
05. Hình vẽ cái Tivi?
06. Hình vẽ con voi đang hái quả xoài?
07. Hình vẽ 3 người gồm Việt Nam, Mỹ và Italia, người Italia xem bóng đá, hai người còn lại ngủ?
08. Hình vẽ cái chậu đầy nước và một cái áo?
09. Hình vẽ một người đang tập không ngủ trong đêm?
10. Hình vẽ tốp người đều là nam giới?
Cập nhật: Đáp án: 1. Kiến thức 2. Tiểu thư 3. Táo tàu 4. Ba mặt một lời (Tam ca 3A cũng được nhưng không đúng vì câu này muốn đánh lừa người trả lời vào ý này). 5. Cái Tivi (câu này cũng đánh lừa mọi người). 6. Xoài tượng 7. Ý thức 8. Nước Áo 9. Học thức 10. Thiếu nữ - Trịnh Bích Hảo vẫn là xuất sắc nhất vì là... hiển thị thêm Đáp án:
1. Kiến thức
2. Tiểu thư
3. Táo tàu
4. Ba mặt một lời (Tam ca 3A cũng được nhưng không đúng vì câu này muốn đánh lừa người trả lời vào ý này).
5. Cái Tivi (câu này cũng đánh lừa mọi người).
6. Xoài tượng
7. Ý thức
8. Nước Áo
9. Học thức
10. Thiếu nữ

- Trịnh Bích Hảo vẫn là xuất sắc nhất vì là người khai phá.
- Henry trả lời đầy đủ nhưng những ý đúng thì đã có người trên trả lời rồi.
- Tí em đã phát hiện ra Tiểu thư.
- Wiiez đã tìm ra Học thức.
- Kimanh V không phải là ăn theo nhưng tôi nghĩ bạn ấy cũng đồng tình với các đáp án trên.
- Warner thoải mái đi nhé.
Tất cả các câu trả lời đều có lập trường riêng của mình.
6 câu trả lời 6