Xin mời spam để bớt buồn !?

Muốn bị lừa hay không , mong chư huynh giải thích ? gà trống mổ viên sỏi và dụ gà mái ! thế gà mái có biết là bị gã gà họ sở lừa không ? - có cuộc thi hoa hậu người ta hỏi : - khi bị gà trống đuổi gà mái nghĩ gì ? - dạ thưa ban giám khảo : - nó nghĩ... nó nghĩ.. không biết mình chạy như thế nầy có nhanh quá không !? hiển thị thêm Muốn bị lừa hay không , mong chư huynh giải thích ?
gà trống mổ viên sỏi và dụ gà mái ! thế gà mái có biết là bị gã gà họ sở lừa không ?
- có cuộc thi hoa hậu người ta hỏi : - khi bị gà trống đuổi gà mái nghĩ gì ?
- dạ thưa ban giám khảo : - nó nghĩ... nó nghĩ.. không biết mình chạy như thế nầy có nhanh quá không !?
9 câu trả lời 9