Câu hỏi về giá đền bù đất ruộng?

Tôi sống ở xã Quảng Trung huyện Hải Hà , tỉnh Quảng Ninh. Chỗ nhà tôi có một con đường đi ra KCN cảng biển Hải Hà hiện đang chuẩn bị đầu tư đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng . Giá đất đền bù cho 1 mét vuông ruộng cộng với hỗ trợ là 35000 đồng bằng với giá 2 bát phở . Với giá đền bù dự kiến mà ban giải phóng... hiển thị thêm Tôi sống ở xã Quảng Trung huyện Hải Hà , tỉnh Quảng Ninh. Chỗ nhà tôi có một con đường đi ra KCN cảng biển Hải Hà hiện đang chuẩn bị đầu tư đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng . Giá đất đền bù cho 1 mét vuông ruộng cộng với hỗ trợ là 35000 đồng bằng với giá 2 bát phở . Với giá đền bù dự kiến mà ban giải phóng mặt bằng đưa ra có quá thấp hay không ? Tôi có thể tham khảo bảng giá đền bù đất đai các tỉnh trong nước mình ở đâu ?
2 câu trả lời 2