Tại sao "đa số" đàn ông đều thích phụ nữ đẹp ... mặc dù họ "có thể" rất - rất ... xấu trai!?

Mình chỉ dùng từ "đa số" chứ hok nói hết "toàn bộ" nha :") Vào 8 đi bà k0n hì
18 câu trả lời 18