Tiếp theo câu hỏi về việc theo hay k theo đạo?

Mình hơi ức nên phải bày tỏ thôi các bạn à...Mình biết là gia đình họ là nguyên gia đình công giáo...việc thuyết phục hơi bị khó khi mẹ a ta đã nhất quyết một câu xanh rờn" k vô đạo không cưới"Giống như là k cần biết đến cảm giác của mình vậy nào đó thì mình tin trên đời này k có chúa !!! Mình đã nói... hiển thị thêm Mình hơi ức nên phải bày tỏ thôi các bạn à...Mình biết là gia đình họ là nguyên gia đình công giáo...việc thuyết phục hơi bị khó khi mẹ a ta đã nhất quyết một câu xanh rờn" k vô đạo không cưới"Giống như là k cần biết đến cảm giác của mình vậy
nào đó thì mình tin trên đời này k có chúa !!!
Mình đã nói với anh ấy:
1: Là đường ai nấy đi như mẹ anh ấy đã nói
2: Là đạo ai nấy giữ và cưới không vô
>>> A ta không biết ntn bèn nói là không vô là quyền của em...nhưng mình cảm giác anh ấy hụt hẩng lắm...
Theo mình đc biết thì gia đình họ tin đạo một cách tuyệt đối nhưng mà vẫn đi coi bói mặc dù đó là tội...vẫn tùm lum tùm le nhiều chuyện lắm mà k hiễu giữ đạo làm gì
Với mình kiếp này thì sống cho hết đi và lo sống tốt...còn chuyện lên hay không lên thiên đàng nào ai biết trước đươc...Thật sự khi nghe câu nói đó cứ như mình là đồ bỏ trên đời này k ai lấy vậy...>>> Hận thật
>>>Các bạn có cách nói nào thuyết phục mẹ a ấy thì chỉ mình với
11 câu trả lời 11