Ai cho mình hỏi, người ta hay đọc tiền như 10k, 50k, 100k... Vậy từ k trong đó nghĩa là gì vậy?

14 câu trả lời 14