Đây có phải là một sự bất công trong ngành giáo dục của VN?

Mời các bạn đọc link này trước: Link : http://dantri.com.vn/c25/s25-365382/luu-hoc-sinh-duoc-o-lai-nuoc-ngoai-3-nam-sau-khi-tot-nghiep.htm Trong khi vô số trẻ em trong nước phải bỏ học vì nghèo, thì việc dự thảo chính sách riêng đối với những du học sinh như : -Được ở lại 3 năm kể từ khi tốt nghiệp. -Được... hiển thị thêm Mời các bạn đọc link này trước:
Link : http://dantri.com.vn/c25/s25-365382/luu-hoc-sinh-duoc-o-lai-nuoc-ngoai-3-nam-sau-khi-tot-nghiep.htm

Trong khi vô số trẻ em trong nước phải bỏ học vì nghèo, thì việc dự thảo chính sách riêng đối với những du học sinh như :
-Được ở lại 3 năm kể từ khi tốt nghiệp.
-Được quyền học chuyển tiếp lên trình độ cao hơn theo diện cấp học bổng…
đã khiến tôi muốn tìm hiểu. Có thể vì chưa nắm vững về vấn đề này, nên tôi nghĩ có lẽ đây lại là thêm một cách để họ lấy tiền thuế của nhân dân ra để nâng đỡ những kẻ con ông cháu cha được đi du học, vốn không cần tài trợ như thế nếu so với hoàn cảnh của những trẻ em nghèo phải bỏ học ở trong nước.
Vậy xin các bạn giúp cho biết ý kiến. Câu hỏi nghiêm túc, mong được những câu trả lời thật lòng và hiểu biết.
6 câu trả lời 6