Ai giúp mình ''Thuyết minh về chiếc cặp sách đi học'' đi mình thánk nhiều mai thi rùi !!!!!!!!!!?

8 câu trả lời 8