I ♥ Olympia ^^! đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênVật lý · 1 thập kỷ trước

Anh LÍNH MỚI trình bày cho em mấy bài tập này với?

1. Một mô hình tàu thủy m = 0,5 kg được va chạm truyền vận tốc v0 = 10 m/s. Khi chuyển động, tàu chịu lực cản có độ lớn tỉ lệ với vận tốc là F = 0,5v. Tính quãng đường tàu đi được cho tới khi:

a) vận tốc giảm một nửa.

b) tàu dừng lại.

(ĐS: a) 5 m.

b) 10 m.)

2. Xích có chiều dài l = 1 m nằm trên bàn, một phần chiều dài l' thòng xuống cạnh bàn. Hệ số ma sát giữa xích và bàn là k = 1/3. Tìm l để xích bắt đầu trượt khỏi bàn.

(ĐS: 0,25 m).

Cập nhật:

Chỉ em cách vẽ hình đi anh!!!

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  Bài này em chưa học đạo hàm nên anh chưa biết cách nào để giải thích cho em hiểu.

  Bổ sung kiến thức :

  v = ∆s / ∆t

  a = ∆v / ∆t

  Câu 1)

  Áp dụng ĐL II Newton đối với mô hình tàu thủy là:

  - Fc = ma

  => -0,5v = ma

  => a = - 0,5v / m = - 0,5v / 0,5 = - v (m/s²)

  a )

  Ta có :

  a = ∆v / ∆t = ∆v × ∆s / ∆t × ∆s = (∆v /∆s) × (∆s/∆t) = (∆v /∆s) × v

  => ∆s = v∆v / a

  Quãng đường tàu đi được cho tới khi vận tốc giảm một nửa (v = vo/2) là:

  ∆s = v∆v / a = v∆v / -v = -∆v = -( v - vo) = -( vo/2 - vo) = vo/2 = 10/2 = 5 (m)

  b) Khi tàu dừng lại v = 0

  Quãng đường tàu đi được cho tới khi tàu dừng lại là:

  ∆s = -( v - vo) = -( 0 - vo) = vo = 10 (m)

  Câu 2)

  Ta biết chiều dài dây xích tỷ lệ với khối lượng của dây.

  Gọi m' là khối lượng của chiều dài dây xích l'

  Gọi m là khối lượng của chiều dài dây xích l

  => m' / l' = m / l

  => m' = ml' / l (*_*)

  Lực ma sát tác dụng lên phần khối lượng ( m - m') nằm trên bàn là:

  Fms = k(m - m')g

  Để xích trượt khỏi bàn thì trọng lượng của phần khối lượng m' phải > lực ma sát tác dụng lên phần khối lượng ( m - m') nằm trên bàn.

  P' ≥ Fms

  => m'g ≥ k(m - m')g

  => m'(1 + k) ≥ km

  => l'(1 + k) ≥ kl ( do (*_*) : m' = ml' / l )

  => l'(1 + 1/3) ≥ l/3

  => l' ≥ l/4 = 1/4 = 0,25 (m)

  => l' để xích bắt đầu trượt khỏi bàn thì l' = 0,25 (m)

  Còn phần vẽ hình, anh dùng cách phần mềm Paint có sẵn trong Windows, hoặc dùng Photoshop , Corel sau khi vẽ xong anh upload ảnh lên trang http://www.flickr.com/

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.